Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji ścian oraz likwidacji spękań ścian na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. I. Kraszewskiego 22 w Prabutach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 22 w Prabutach informuje, że przyjmowane są oferty na: wykonanie wzmocnienia konstrukcji ścian oraz likwidacji spękań ścian na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. I. Kraszewskiego 22 w Prabutach"

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 15.03.2022 r. do godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2022 r. w siedzibie ZGM.

8 marca 2022
Czytaj więcej o: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji ścian oraz likwidacji spękań ścian na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. I. Kraszewskiego 22 w Prabutach

Wykonanie remontu dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach informuje, że przyjmowane są oferty na: „Wykonanie remontu dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach"

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 08.03.2022 r. do godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2022 r. o godzinie 815 w siedzibie ZGM.

2 marca 2022
Czytaj więcej o: Wykonanie remontu dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prabutach przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach informuje, że przyjmowane są oferty na: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prabutach przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach"

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 08.03.2022 r. do godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2022 r. o godzinie 800 w siedzibie ZGM.

2 marca 2022
Czytaj więcej o: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Prabutach przy ul. B. Prusa 5 w Prabutach