Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem i instalacją kanalizacji sanitarnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Obrzynowo 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Obrzynowo 8 informuje, że przyjmowane są oferty na: „wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem i instalacją kanalizacji sanitarnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Obrzynowo 8”.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie ZGM.

Wszelkie roboty towarzyszące wykonaniu zadania, które zostały nieujęte w przedmiarze, natomiast są zawarte w projekcie (przykładowo montaż zasilania, przełożenie wodociągu) należy ująć w kosztorysie jako kalkulację własną.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prabutach
Data utworzenia:2019-04-04
Data publikacji:2019-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Czajczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:652