Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach

Wykonanie remontu dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Prabutach

4 sierpnia 2021

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ul. Koszarowa nr 1 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Prabutach informuje, że przyjmowane są oferty na: Wykonanie remontu dachu papowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kwiatowej 1 w Prabutach.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, sekretariat, nie później niż do dnia 09.08.2021 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godzinie 1005 w siedzibie ZGM.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Data utworzenia:2021-08-04
Data publikacji:2021-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Czajczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:546