Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Kwidzyńskiej 10 w Prabutach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2023

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Kwidzyńskiej 10 w Prabutach.

 1. Lokal do wynajęcia pod działalność handlowo – usługową nieuciążliwą dla otoczenia.
 2. Adres lokalu: ul. Kwidzyńska 10, 82-550 Prabuty Lokal do wynajęcia położony jest na I piętrze, w budynku na parterze znajduje się gabinet weterynaryjny oraz salon pielęgnacji zwierząt.
 3. Powierzchnia użytkowa lokalu: 57,61 m2. Lokal składa się z 3 pomieszczeń, wc, korytarza. Stolarka okienna drewniana i PCV. Lokal wyposażony i instalację elektryczną, instalację zw, kanalizacyjną oraz c.o. systemowe.
 4. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 8,00 zł plus podatek VAT 23%
 5. Poza czynszem najmu najemca uiszcza podatek od nieruchomości oraz opłaty płatne w formie zaliczki: energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda i ścieki rozliczane będą cyklicznie na podstawie wskazań podliczników. Najemca we własnym zakresie podpisuje umowę na odbiór nieczystości stałych.
 6. Wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystosowania lokalu do wymogów prowadzonej działalności nie podlegają rozliczeniu.
 7. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 la z możliwością przedłużenia.
 8. Przetarg polega na określeniu – zaoferowaniu stawki czynszu brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie. Przetarg wygrywa oferta o najwyższej zaoferowanej stawce czynszu brutto. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert ZGM Sp. z o.o. zorganizuje dodatkowy ustny przetarg dla oferentów, którzy złożyli identyczne oferty.
 9. Oferta musi być złożona na załączonym druku.
 10. Oferty pisemne należy składać do dnia 20.06.2023 r. do godz. 14.00 w biurze (sekretariat) ZGM Sp. z o. o. w Prabutach przy ul. Koszarowej 1, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2023 r. o godzinie 14.10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym na ZGM i opisanym w następujący sposób: „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Kwidzyńskiej 10”.
 11. Osoby przystępujące do przetargu mają prawo do oględzin lokalu. W celu umówienia dogodnego terminu oględzin zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 55 2782 139 od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.
 12. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Paweł Kapica

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach
Data utworzenia:2023-06-07
Data publikacji:2023-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Czajczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:503